Open Source Licence

Rezervační platforma FlexBook je vyvíjena jako Open Source komunitní projekt. Zdrojové kódy rezervačního systému jsou uvolněny pod Open Source licenční smlouvou typu BSD, která je uvedena níže v originálním anglickém znění. Zdrojové kódy rezervační platformy jsou k dispozici na platformě GITHUB - https://github.com/FlexBooking-Software/flexbook 

Za použití softwarového díla není požadována žádná finanční kompenzace a dílo může být použito jak k nekomerčním, tak i komerčním účelům. 

Dílo je v rámci Open Source licence poskytnuto tak jak je, uživatel si musí zajistit vlastní provoz a může využívat komunitní podporu dostupnou na https://github.com/FlexBooking-Software/flexbook/issues

Profesionální podpora a provoz platformy je nabízena různými komerčními subjekty, za smluvních podmínek mezi uživatelem a provozovatelem. Corový softwarový tým FlexBook nenese žádnou zodpovědnost za kvalitu takových služeb poskytovaných na komerční bázi.


Copyright 2020, FlexBook, s.r.o.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.